10.01.20

Amrop stolt sponsor av Women's Board Award 2020

Vi har glädjen att meddela att Amrop är en stolt sponsor av Women’s Board Award 2019/2020. Prisceremonin går av stapeln den 14e januari 2020 på Handelshögskolan i Göteborg.


De tre nominerade är:

Kersti Strandqvist

Kersti Strandqvist är civilingenjör inom kemi från Chalmers.
Hon har lång operativ ledarerfarenhet från konsumentdelen på SCA som senare renodlades till essity. Hon har haft roller som Vice President Feminine Care med det starka varumärket Libresse och Vice President Baby med varumärket Libero.
Sista nio åren har Kersti först lett arbetat inom Essity inom Sustainability som Senior Vice President och del i koncernledningen, för att i början på året axla en ny roll med att leda koncernens digitala transformation.

Kersti har styrelseerfarenhet från börsnoterade Swedish Match och TeliaSonera, från statliga SJ och från Private Equity-ägda Trioplast.

Pauline Lindwall

Pauline Lindwall är utbildad civilingenjör från Växjö och haröver åren kompletterat med en rad utbildningar bl.a. på IMD.
Pauline har arbetat för Nestle’ i 15 år i roller som marknadschef, produktchefoch landschef, samt hos Kraft/Mondelez som Regional Kategoridirektör för Kaffei Tyskland och Österrike. Hon har internationell erfarenhet från Norden, UK,Indonesien, Tyskland och Schweiz, och har bott i Jakarta i tre år, UK i tre åroch Tyskland i fyra år. Idag är Pauline bosatt i Schweiz.

Pauline lämnade den operativa karriären 2016 för att satsa på enstyrelsekarriär. Idag arbetar hon som styrelseledamot i noterade Swedish Matchoch Duni, samt amerikanska McKesson Europa AG. McKesson distribuerar läkemedel,utrustningar och IT-lösningar och har över 200 miljarder dollar i omsättningoch 80.000 anställda. Pauline har tidigare varit styrelseledamot i Lantmännenoch förutom en rad styrelseengagemang så är hon som senior rådgivare till Ernst&Young.

Victoria Van Camp

Victoria Van Camp är civilingenjör och har doktorerat på LuleåTekniska Högskola. Idag sitter hon i koncernledningen på SKF med titeln ChiefTechnology Officer and President, Innovation and Business Development. Fokus ihennes roll är att utveckla SKFs R&D footprint utifrån hur bolaget kommeratt se ut om 5-10 år och hur marknaden kommer att se ut då för bolaget.Viktoria började på SKF 1996 och var många år baserad i USA.

Hon har styrelseerfarenhet från börsnoterade kartong ochpapperstillverkaren Billerud Korsnäs, från Amexci – som är ett 3D-printbolagför metall som samägs ABB, SKF, Atlas Copco, Saab, Höganäs och Husqvarna, frånfordonsunderleverantören VBG och från konsultbolaget Preera.